Missie

VCDO verenigt de krachten van zelfstandige verloskundigenpraktijken binnen de regio en behartigt de belangen van deze praktijken om optimale samenwerking te bewerkstelligen, zowel intern als extern. Dit draagt bij aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg aan moeder en kind.

Visie

VCDO beoogt een sterke positie van de zelfstandige praktijken in de regio. Zij is een zelfvoorzienende, goed georganiseerd, professionele organisatie waarin de praktijkoverstijgende taken centraal worden gefaciliteerd. Vanuit deze sterke positie creƫert zij ruimte voor ontwikkeling en innovatie en neemt zij een actieve rol binnen de samenwerking met de (keten)partners in de geboortezorg.